Metallic Skeleton Cotton Canvas Apron

Product Description

Black cotton canvas apron with metallic printed skeleton.

27 1/5" W x 33 1/2" L

$12.00 $24.00